Welkom op de metersite van milieuvereniging Benegora.

 
Kies een van de volgende opties voor de geluidsmeting.

 Meetresultaten geluidsmeter in tabelvorm

 Meetresultaten geluidsmeter in grafiekvorm

Toelichting, definities, etc.over geluid


 

Of een van de volgende opties voor de stralingsmeting.

Meetresultaten stralingsmeter in tabelvorm

Toelichting over radioactieve straling