Hieronder is de grafiek weergegeven van de LAeq en de LAmax waarden van de laatste 150 metingen


Hieronder is de grafiek weergegeven van de LAeq en de LCeq waarden van de laatste 150 metingen


Hieronder is de grafiek weergegeven van de LAeq en de LA95 waarden van de laatste 150 metingen

De horizontale as van de grafiek geeft de metingen aan. Bij 0 staat de meetwaarde van de laatste meting.
Bij 25 staat de meting van ongeveer 2 uur geleden en bij 50 de meting van ongeveer 4 uur geleden.